Joanna Malinowska (VIDEO)

Gwiezdne dzieci — Gwiezdni ludzie (14.11.2018, KGNŚ, Warszawa)

Zapraszamy na spotkanie z dzi­en­nikarką, reporterką, twórcą filmów doku­men­tal­nych i popularno-​naukowych. Jej pasja to ciągłe odkry­wanie ludzkiej natury, które jest możliwe dzięki naukowemu poz­na­niu, ale wymaga od nas odwagi sięg­nię­cia w głąb siebie. Pozwala ujrzeć to, co świadome, jak również nieuświadomione i ukryte głęboko w duszy.

Książka „Gwiezdne Dzieci” jest próbą opisa­nia tej wewnętrznej podróży, której nieod­zownym ele­mentem jest dia­log umysłu z duszą. Opowieść o gwiezd­nych dzieci­ach nie jest porad­nikiem, a raczej zachętą do reflek­sji nad włas­nym życiem i miejscem w nim. Jest wezwaniem dla tych, którzy pragną zmi­any, marzą o lep­szym świecie i tęsknią za czymś, czego nawet sami nie potrafią nazwać. Bohaterka książki — Lu, która przy­była na Ziemię z innej plan­ety, używa ludz­kich słów do nazwa­nia tego, co nieuch­wytne, a zarazem niezbędne do głębok­iej przemi­any.

W trak­cie spotka­nia szczegól­nie przyjrzymy się takim kwes­t­iom jak:

  • Wspólny mianownik dla gwiezd­nych dzieci, dzieci indygo, dzieci na nowy świat – niedos­tosowanie i wrażli­wość (szósty zmysł).
  • Zmi­any na świecie, a gwiezdne dzieci – dawniej, dzisiaj, jutro.
  • Przykłady z nauki i literatury.
  • Co to znaczy być sobą? Rola gwiezd­nych dzieci.
  • Przy­należność do grup i ideologii.
  • Pod­dawanie w wąt­pli­wość ustalonych przekonań, zmieni­anie paradygmatu.
  • Kreaty­wność gwiezd­nych dzieci, ich słabe strony (choroby, autoa­gresja, bunt, uza­leżnienia albo całkowita akceptacja).
  • Samopoczu­cie jako ele­ment samopoz­na­nia, zgoda na duszę i umysł.
  • Wewnętrzny imper­atyw zami­ast slo­ganów i utar­tych ścieżek.
  • Współpraca zami­ast rywalizacji.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotka­nia.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.