Reklama w "Nieznanym Świecie"

Twoja reklama w Niez­nanym Świecie — zasady i informacje

Zamówienia na reklamy i ogłoszenia do cza­sopisma Niez­nany Świat przyj­mu­jemy z co najm­niej dwu­miesięcznym wyprzedze­niem w sto­sunku do datowa­nia numeru .

Osoby oraz firmy zain­tere­sowane umieszcze­niem reklamy bądź ogłoszenia pros­zone są o skon­tak­towanie się z Agencją ARO

ul. Kielecka 28 lok. 2,

02530 Warszawa,

tel. 22 84977-​38,

tel./fax 22 88103-​36;

e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Dla stałych klien­tów — upusty.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.