Prenumerata Nieznanego Świata na rok 2019

NIEZ­NANY ŚWIATPRENU­MER­ATA NA 2019 rok

 • REAL­I­ZOWANA PRZEZ WYDAWCĘ
  Wydawnictwo NIEZ­NANY ŚWIAT Sp. j.
  ul. Kielecka 28/​2, 02530 Warszawa
  tel. +48 (22) 849 77 38,
  email: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
 • Sklep inter­ne­towy wydawcy: www​.niez​nany​.pl (e-​przelew, karta)
  konto nr
  96 1750 0012 0000 0000 3278 1659

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

PRENU­MER­ATA KRAJOWA

miesięcznika NIEZ­NANY ŚWIAT obe­j­muje rok kalen­dar­zowy np. 2019. Real­i­zowana jest w zasadzie, w okre­sach kwartal­nych i ich wielokrot­ności. W przy­padku prenu­mer­aty rocznej daje to oszczęd­ność 12,00, a w dodatku można jeszcze wylosować nagrodę!

Cena prenu­mer­aty kra­jowej na 2019 r. real­i­zowanej przez Wydawcę. W prenu­mera­cie 1 egzem­plarz kosz­tuje tylko 7,90 zł ! (przy cenie okład­kowej 8,90 zł)

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

PRENU­MER­ATA ZAGRANICZNA

W zasadzie real­i­zowana w okre­sach rocznych. Osoby prag­nące zamówić niety­pową prenu­mer­atę pros­zone są o kon­takt z Wydawcą.

— Przed­płaty dewiz­owe – Kod /​SWIFT: RCB­W­PLPW
Numer IBAN: PL 96 1750 0012 0000 0000 3278 1659

W przy­padku przelewów dewiz­owych na zlece­niu należy zaz­naczyć, że na konto ma wpłynąć odpowied­nia, wskazana poniżej kwota.

— Przed­płaty w PLN na prenu­mer­atę zagraniczną – konto jak do prenu­mer­aty krajowej.

Nieza­leżnie od strefy pocztowej

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

PRENU­MER­ATA ELEKTRONICZNA


PRENU­MER­ATA REAL­I­ZOWANA PRZEZRUCH” S. A.

Zamówienia na prenu­mer­atę w wer­sji papierowej można składać bezpośred­nio na www​.prenu​mer​ata​.ruch​.com​.pl

Ewen­tu­alne pyta­nia prosimy kierować na adres e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript. lub kon­tak­tu­jąc się z Tele­fon­icznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub 22 693 70 00 (w godz­i­nach 7.0017.00). Koszt połączenia wg taryfy oper­a­tora.
UWAGA! Ceny prenu­mer­aty zagranicznej kalku­lowane przez kol­portera RUCH S. A. nie są uzgad­ni­ane z Wydawcą.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.