Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Tajemnice grafologii

Pismo jest kluczem do osobowości. Ujaw­nia jej cechy, płeć, wiek, schorzenia, nałogi, tal­enty. Pokazuje poziom wyk­sz­tałce­nia, stopień inteligencji, men­tal­ność, poglądy, środowisko, nar­o­dowość. Zdradza fałsz, kłamstwo i ukryte zami­ary. To nasze graficzne DNA

Frag­ment artykułu z numeru 12/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.